حسین ,کُلِّ عینْ ,ضِیا کُلِّ ,خدام موکب ,تشکر زائرین
مداحی عربی - فارسی تشکر زائرین از خدام موکب های پذیرایی زیارت اربعین، با نوای «میثم مطیعی» در مورخ 94/09/01 در هیئت میثاق با شهدا اجرا شده است، در ادامه قابل دریافت می باشد.
 

 أنتمُ الشُّرفاءْ ...أنتمُ الکُرماءْ

شما انسان های شریفی هستید... شما انسان های سخاوتمند هستید

خِدمَةً للحُسینْ ... تَبذُلُونَ العَطاءْ

برای خدمت به امام حسین (ع) هر چه دارید را میبخشید

یا حسین یا حسینْ  ...یا ضِیا کُلِّ عینْ

یا حسین یا حسین ... ای نور هر دیده

 ***

 زادَکُمْ ربُّنا ...  نِعمةً و هَناءْ

پروردگار بر نعمت هایتان بیفزاید

 شاکِرونَ لکمْ ...کُلَّ هذا السَّخاءْ

از شما به خاطر این همه سخاوت سپاسگزاریم

یا حسین یا حسین ...یا ضِیا کُلِّ عینْ

یا حسین یا حسین ... ای نور هر دیده

 http://snd1.tebyan.net/1394/09/TashakkorAzMoukebha_159812.mp3?Download=true

 

منبع اصلی مطلب : طبيعت و کوه فدک
برچسب ها : حسین ,کُلِّ عینْ ,ضِیا کُلِّ ,خدام موکب ,تشکر زائرین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : تشکر زائرین از خدام موکب ها..